DE | ENG | HR

Home
 

Maritim

Marine Surveyor / Yacht Consulting

Consult

Stručnjaci već preko 20 godina

   
 
 

Impresum

Consultatio d.o.o.
Ante Starčevića 3
HR-22203 Rogoznica

Tel: + 385(0)992 170 915
Fax: + 385(0)22 571 460
E-Mail: info@offshore-boote.at

Direktor: Mag Gerhard Bergmann
Registarski sud: Šibenik
Br. registra: OIB 29801243477

Napomene
Temeljna orijentacija medija
www.maritim-consult.at je liberalni online medij i neovisan je o političkim strankama, institucijama i interesnim skupinama.

Odgovornost
Unatoč temeljitim sadržajnim kontrolama ne preuzimamo odgovornost za sadržaj vanjskih poveznica. Za sadržaj povezanih stranica su odgovorni isključivo njihovi pokretači.

Slika prava
© Dirk Schumann - Fotolia.com

Web dizajn, programiranje i održavanje: dsw media